Utbygging av eksisterende vannkraft kontra vindkraft