Svarer på is-henvendelser: – Alltid å betrakte som utrygg

foto