Dømt til å betale byggmester 3,2 millioner kroner

foto