Av 2.265 utrykninger var 1.424 helt unødvendige

foto