Flertallet av innbyggerne ønsker Brentemoen som barneskole

foto