Kjøpte av «seg selv» til tross for at kommunen hadde avtale med annet firma

foto