Dette lyktes og dette feilet myndighetene med håndteringen av pandemien

foto