- Det er ikke slik planleggingen skal foregå

foto