Flere barn blir utsatt for farlige situasjoner

foto