Blir jaget bort fra oppmerkede ankerplasser av lokale hytteeiere