Sykehuset i Arendal overbelastet - går i beredskap

foto