Nytt abonnement for dem som bruker mobil til særlig samfunnsviktige oppgaver