Forsvarer vann- og avløpsinvesteringer og nye kontorer