Avslutter tilsynet - barns rettigheter skal styrkes