Skremmende å komme til sykehuset som nyutdannet sykepleier