Har brukt 123.947 i konsulenthonnorar for p-konkurransen

foto