Utfordrer kommunedirektøren på blanding av administrasjon og politikk