Vil bruke mer penger på dyrevelferd og eldrevelferd