– Det kan tidvis oppleves som om at enkelte kommunalt ansatte tar seg litt for store friheter