Får frist til 1. mai til å foreta barnehage-endringer