Innrømmer habilitetsglipp: Må behandle saken på nytt etter ny advokatvurdering