Statsforvalteren opprettholder kommunens brygge-nekt

foto