Hei alle sammen!

Da er det på tide med en liten situasjonsrapport fra meg igjen.

Graving i sentrum

For å ta det første først. Graving i sentrum

Det har vært en del skriverier og usikkerhet rundt dette temaet. Også kanskje en del misforståelser.

All graving av vann- og avløpsrør blir ferdige til 15. juni. Med unntak av 50 meter forbi gamle brannstasjonstomta. Men her vil det korte strekket som ikke er ferdig, bli asfaltert og anleggsmaskinene ryddet bort i perioden 15. juni til 15. august. Så fra og med 15. juni, vil byen være ryddig og fin og helt tilgjengelig. Fra 15. august gjør man ferdig det siste korte strekket.

Jeg håper og tror også at deler av brannstasjonstomta kan bli ryddet og klart til parkering, selv om vi vet det vil stå anleggsmaskiner her.

Legging av nytt gatebelegg som skiferheller vil ikke bli ferdig til sommeren, men fortsettes å legges til høsten igjen. En del kommer til å være ferdig, så jeg tror mange vil få en god ide om hvordan dette kommer til å se ut. Jeg tor det blir fint og kommer til å gi sentrum et velfortjent løft. Så må vi følge opp med mer planter, trær og blomster.

Det har vært snakket om trærne i Storgata mellom Ketil Moes plass og Lillesands Sparebank. Er det noe som skal bevares, eller skal de fjernes og skal vi plante nye. Det som skjer, er at det blir skånsom graving rundt disse trærne. Så håper vi de overlever. Dersom de ikke skulle overleve, er det for mange år siden plantet tilsvarende trær på Holta-område, som vi kan erstatte de døde trærne med.

Alt i alt er jeg sikker på at byen blir klar og seende bra ut til sommeren.

Byggestopp i Høvåg

En mer alvorlig sak slik jeg ser det, er en total byggestopp i halve kommunen vår de neste 2 årene. Områdene det er snakk om, er Høvåg og Brønningsmyr (ved klatretårnet).

For å redusere avgiftstrykket på vann og avløp til innbyggerne våre, vedtok bystyret 31. januar i år å ta ut en del kostnadsdrivende investeringer. Resultatet var byggestopp fra dag èn. Dette var en situasjon som selvsagt ikke er holdbart for verken oss politikere, innbyggere i Høvåg eller entreprenører. Derfor tok vi 6. mars (5 uker senere) inn igjen det som skulle til for å få renseanlegget opp å gå.

Så viser det seg at renseanlegget ikke har vært dimensjonert på lang tid, og at alle tilkoblinger som har vært de siste årene og alle tilkoblinger som planlegges de neste årene, har vært ulovlige. Slik jeg forstår det. Og at tillatelser ikke vil bli gitt før alt er på plass og på stell. Noe som fort kan ta minst 2 år. Så det er en fortvilet situasjon vi er havnet i. Vi prøver å se på andre løsninger som gjør at dette forbudet kan bli opphevet raskt, men på dette felter vil jeg tror det ikke er lett. Det er bare veldig, veldig synd og leit å ha kommet i denne situasjonen. Så skal vi gjøre alt vi kan for å se på alle mulige alternativer for å få dette til. Det er ikke en holdbar situasjon i det hele tatt.

Det var mye om vann og avløp, men det er viktig. Her er litt om andre saker.

2-års dagen for Ukraina-krigen

Lørdag 24. februar var det en markering på Havnetomta at det var 2 år siden storinvasjonen fra Russland av Ukraina. Det var en god og høytidelig markering med taler både på ukrainsk og norsk. Det er etter hvert blitt en stor gruppe ukrainere i Lillesand nå, som ser ut til å finne seg til rette her. Og de er takknemlige for å få lov å bo i Lillesand. Det sier de hver gang jeg møter dem; takk til Lillesand og dens innbyggere. Vi får håpe at vi slipper enda en slik markering til neste år, og at vi heller kan feire at krigen er avsluttet. Men fremtidsutsiktene ser dessverre ikke så bra ut for øyeblikket.

Å Energi

Å Energi har vært omtalt litt i det siste. Bakgrunnen er at etter fusjonen Agder Energi hadde med Glitre Energi, er 1/3 av aksjene i selskapet blitt gjort omsettelige (B-aksjer). De vil si at kommunene kan selge dem til hvem de vil. I bystyret nylig hadde vi oppe at Statkraft tilbød kommunene å bytte til seg B-aksjer. Det vil si at Statkraft tilbyr 11 ikke-omsettelige aksjer (A-aksjer) dersom de får 10 B-aksjer tilbake. Statkraft øsnker å sitte med så mange omsettelelige aksjer som mulig. De har prisgitt aksjene til 15 000 kroner er aksje, noe som gjør at de har verdsatt Lillesand sin andel i Å Energi til 920 millioner kroner. Å-eierne sin økonomiske rådgiver sier at B-aksjene sannsynligvis har en markedsverdi som kan være 30-40 prosent høyere enn Statkraft sin vurdering. Det er per nå ingen av Agders 25 kommuner som ser ut til å benytte seg av tilbudet fra Statkraft.

Sandvolleyball

Det ser nå ut til å bli en skikkelig sandvolleyball-uke denne forsommeren også. Bystyret bevilget nettopp støtte til tre flere år med NM og andre, internasjonale mesterskap. Skal bli spennende å se om det blir like bra som i fjor, eller kanskje enda bedre. Det er i hvert fall noe Lillesand sine innbyggere kan glede seg til.

Tur til Oslo

Torsdag og fredag forrige uke, var jeg og ordførerne i Region Kristiansand i Oslo for å prate varm om at landsdelen vår må ha en tilstedeværelse av Forsvaret. Skolesenteret på Kjevik er vedtatt nedlagt av Stortinget, og med det så forsvinner den eneste permanente leiren vi har her på Sørlandet. Vi hadde møter med flere fremtredende medlemmer av Utenriks- og forsvarskomiteen. Om ikke vedtaket om skolesenter blir reversert, er det viktig å få på plass annen militær virksomhet. Kristiansand og Sørlandet er blitt enda mer aktuell nå som Finland og Sverige er blitt medlem av NATO hørte vi fra flere.

I tillegg hadde vi møter med Olje- og energiminister Aasland og Vestre. Her var det strømpriser, høy skatt på kommunalt eide energiselskap og industrimuligheter for havvindprosjekter som sto på dagsorden.

Vinterferien

Selv om det begynner å bli en stund siden nå, var jeg i vinterferien en liten tur til Danmark med min sønn. Vi hadde en overnatting i Skagen. Som mange leste i avisen her, så ble turen litt lenger enn vi hadde beregnet, da båten vi skulle ta hjem ble kansellert på grunn av storm. Han er nå 17 år, og det er hyggelig at vi enda kan ta slike far og sønn-turer sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det et par år til i hvert fall.

Det var noen ord fra meg i, en for tiden veldig travel hverdag.

Jeg ønsker Lillesands-Postens lesere en riktig god helg.

Einar Holmer-Hoven

Ordfører, Lillesand