Varsel om tvangsmulkt for fem sekker med skjellsand