Svømmehallen synger på siste verset - fraråder nytt stupetårn

foto