Ber kartverket besinne seg og lytte til lokalbefolkningen

foto