Entydige skolesignaler, men befolkningen er i tvil om lokk over fylkesveien

foto