Glade for å være tilbake på skolen: Slik har det gått