Delt om økt støtte til kultur og skole - Ordføreren måtte bruke dobbeltstemme

foto