De så at eldre ble sittende for mye stille og bestemte seg for å ta grep