Birkenes legger lokalpatriotismen til side – velger Lillesand som vertskommune

foto