Har ført tilsyn med Høvåg skole i nesten ett år: Omsider avsluttet

foto