Høyre i Birkenes – Vi må snakke om elefanten i rommet

foto