Flere fritidseiendommer er taksert over 20 millioner

foto