Ja til flerbrukshall og driftsbygning - nei til sommerstue

foto