Kulturminnevernet sier nei til fasadeendring og søppel-bygg