Endret reguleringsbestemmelse til Bankens fordel

foto