Fylkesmannen ber advokat og klient slutte å sende brev

foto