Kristelig Folkeparti får mest igjen med Venstre

foto