Dyre skole-turer i Lillesand: - Har mye å lære av andre kommuner