Inviterer til markedsdialog for parkeringsanlegg i sentrum