Pålagt å rive sjøbu og brygge - varsler tvangsmulkt

foto