Ønsker rullestoler i butikker, benker i Borkedalen og lydanlegg på eldresenteret

foto