Brannvesenet gjennomførte tilsyn på Høvåg skole

foto