Fraråder moderne fritidsbolig i «Nasjonalt viktig område»