Bystyret vil ikke vente: Ber administrasjonen utarbeide forslag til ny legeavtale

foto