Skeptisk til å la næringsfondet tildele koronamidler

foto