Vil legge ned Brentemoen – uten å bygge ny sentrumsskole

foto