Retteferdighetssansen vår blir satt på prøve

foto