– Det fremstår som usaklig og urimlig forskjellsbehandling mellom ulike innbyggere